Nya i styrelsen Hedesunda Företagarförening.

Efter årsmötet finns nu i styrelsen; Arne Larsson, Peter Holmgren, Johan Persson, Anders Abrahamsson, Elise Hovanta, Jan Eklundh, André Mostaard och som suppleant Åsa Hemborg .