Hedesunda har mycket gynnsamma förutsättningar för företagsamhet. Här finns goda vägkommunikationer via riksväg 56 och E4. Vid riksväg 56 ligger också ett nyprojekterat industriområde. Inom en radie av 10 mil finns ett tiotal större tätorter. Det geografiska läget är även gynnsamt för olika former av företagsstöd.

Kontakta: Gävle Kommun eller Hedesunda Företagarförening

De tre första nybyggarna på industriområdet vid Riksväg 56 söder om vägkrogen har uppfört byggnader. Den 16/8 -08 var det stor invigning av industriområdet. Företagen är Ekmans Hedesunda AB, Hedesunda Elektriska AB och Sundins Entreprenad AB.

Industritomter och lokaler
Samtidigt har Gävle kommun köpt ytterligare mark och räknar med att kunna stycka av ytterligare 6 tomter om cirka 2500 kvm per tomt.

Räta Linjen
Hedesunda Industri Center (HIC) har ett mycket intressant läge vid Riksväg 56, som utgör den så kallade ”Räta Linjen” mellan Gävle och Norrköping (cirka 5 mil kortare än via Stockholm). Dessutom är det bara 10 mil till orter som Västerås eller Enköping. Företag utifrån med någon form av transport-, lagrings-, omlastnings- eller sammansättnings-problematik bör titta på vad alternativet Hedesunda kan erbjuda.

Tekniska kontoret, Gävle kommun