Även försäljning av fiskeredskap och fiskekort.

Adress: Skolvägen 17, 818 45 Hedesunda
Telefon: 0291-103 97
Mobil: 070-397 96 66