Såg och hyvleriverksamhet.

Adress: Bastfallsvägen 75, 818 96 Hedesunda
Telefon: 0291-610 17
Mobil: 070-578 42 78
Mobil:  070 - 578 42 78