Finsnickeri, trappor och lister.

Adress: Verkebro Snickeri, Verkebrovägen 30
Telefon: 070-242 17 29
Kontaktperson: Emil Sedvall
Postadress: Hagalundsvägen 20, 818 45 Hedesunda
Kontaktperson:  Emil Sedvall
Postadress: Hagalundsvägen 20, 818 45 Hedesunda