Adress: Ullandavägen 4, 818 96 Hedesunda
Telefon: 0291-441 41