Adress: Ullandavägen 4, 810 40 Hedesunda
Telefon: 0291-441 41