Adress: Hjortens väg 3, 810 40 Hedesunda
Telefon:  0291-601 66
Mobil: 070-397 03 54