sigill

10°

Badtemperatur vid Sandsnäsbadet: 15°
Föreningsverksamhet

Adress: Hadeholm Pl 1615, 810 40 Hedesunda
Telefon:  0291 - 401 18
Kontaktperson: Kenneth Holzinger