sigill

Badtemperatur vid Sandsnäsbadet: 12°
Hedesundabygden har en lång historia. Kyrkbyn, det vill säga centralorten, nämns i bevarade dokument redan år 1314, men har ett ännu äldre förhistoriskt ursprung. Genom socknen rinner älven som här breder ut sig i stora fjärdar med mängder av öar och vikar. Den stora Hedesundafjärden korsas av Enköpingsåsen som bildar en lång smal åsrygg som sedan urminnes tider varit färdvägen mellan Uppsala och Gästrikland. Mycket av bygdens rika historia återstår att utforska. Hela tiden görs nya historiska fynd.

Läs gärna mer här: Arkeolog Elise Hovanta