Översiktsplan för Gävle kommun 2025

Översiktsplan (PDF)