Äldreboende Ängslyckan

Adress:  Stationsvägen 19, 810 40 Hedesunda 
Telefon:  0291 - 104 12