Bygga och bo
Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Här under finns handledning hur man styckar mark för en tomt och vilka regler som tillämpas

Stycka av tomt
Strandskyddsdispens
Gävle Kommun - Bygg och miljö
Gavlegårdarna Hedesunda