Skolan är om- och tillbyggd med ljusa och fräscha lokaler. Där går drygt 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. I skolan finns också bibliotek för barn och vuxna. Förvaltningsstyrelsen har föräldramajoritet.

Hedesunda skola